Regulamin promocji „rabat 20% na wybrane produkty"

REGULAMIN PROMOCJI „RABAT 20% NA WYBRANE PRODUKTY”

 

 1. Organizatorem promocji pod nazwą: „RABAT 20% NA WYBRANE PRODUKTY” („Promocja) jest Tivodar.com Oleksandr Tyvodar z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Jana Kossakowskiego 26/28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 9522131935, NIP: 9452178161, REGON 147440080 („Organizator).

 2. Okres trwania Promocji: od 01.04.2020r.do 31.12.2020r.

 3. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.tivodar.com („Sklep internetowy).

 4. Promocja dotyczy stałego asortymentu w przedziale cenowym od 1 000 PLN do 12000 PLN, dostępnego w Sklepie internetowym(„Produkty).

 5. Oferta skierowana jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221k.c., którzy w okresie obowiązywania Oferty(Uczestnik Promocji”): dokonają zakupu Produktów, o których mowa w pkt. 4 powyżej,w Sklepie internetowym.

 6. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, w przypadku zakupu Produktów wskazanych w pkt. 4 powyżej, ma prawo do skorzystania z kodu rabatowego w wysokości 20%na zakup tych Produktów.

 7. Kod rabatowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego www.tivodar.com

 8. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie.

 9. Rabat,o którym mowa w pkt. 6powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru czy korzystają z rabatu, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, czy uczestniczą w innej promocji.

 10. Rabat nie obowiązuje w przypadku zamówień specjalnych.

 11. Uczestnicy Promocji mogą wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w pkt. 5 Powyżej.

 12. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 13. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.tivodar.com

 14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją,jak również nie ograniczają prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020 r.

 

 

Warszwa, dnia 01.04.2020 r.

-Organizator -

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Instagram
Instagram
Instagram
Sklep internetowy Shoper.pl